Bloghttp://saloky.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskŠírenie klamstiev v internetovej dobe – praktická ukážka (saloky)Internet je nástroj, ktorý používame pre prijímanie, alebo odovzdávanie informácií. Tak ako každý iný nástroj, aj internet má svoje obmedzenia. Neodlišuje pravdu od propagandy, či očividného klamstva. Wed, 28 Jan 2015 17:15:00 +0100https://saloky.blog.sme.sk/c/373765/sirenie-klamstiev-v-internetovej-dobe-prakticka-ukazka.html?ref=rssDieťa v pretechnizovanom svete (saloky)Tablet, mobil, počítač. Pre dnešné deti bežná súčasť života. Dokonca niekedy neveria, že rodičia v ich veku nemali vôbec počítač. Šport, turistiku, spoločenské hry síce poznajú, ale technika je pre nich nadovšetko. Fri, 07 Nov 2014 14:17:57 +0100https://saloky.blog.sme.sk/c/368544/dieta-v-pretechnizovanom-svete.html?ref=rssŽivot v divočine znalostnej ekonomiky (4. časť) – ja a Veľký brat (saloky)Internet prináša do života bežného človeka nové negatívne javy, na ktoré dovtedy nebol zvyknutý. Jedným z nich je všadeprítomné sledovanie a zbieranie informácií o identite, záujmoch a nákupných zvyklostiach používateľa. Nie že by mi to až tak vadilo. Som rád, keď sa mi na obrazovke zobrazia relevantné reklamné informácie. Ale stále je tu riziko, že Veľký brat sa stane mocenským nástrojom. Predsa len, priznajme si, znalostná ekonomika je skryto elitárska a vyžaduje dodatočnú demokratizáciu. Sledovanie Veľkým bratom sa môže kedykoľvek vymknúť spod kontroly a obrátiť proti používateľom. Potrebujeme dať najavo, kde sú hranice. Ako na to?Tue, 24 Sep 2013 14:00:13 +0200https://saloky.blog.sme.sk/c/338219/Zivot-v-divocine-znalostnej-ekonomiky-4-cast-ja-a-Velky-brat.html?ref=rssŽivot v divočine znalostnej ekonomiky (3. časť) (saloky)Presné pokyny, čo a kedy robiť. Jasný kariérny postup. Lojálnosť. Hierarchický strom riadenia. Kreativita a podnikateľský duch? Netreba. Takto to zväčša funguje. Ale človek intuitívne pozoruje, že niečo sa mení.Fri, 13 Sep 2013 12:26:08 +0200https://saloky.blog.sme.sk/c/337291/Zivot-v-divocine-znalostnej-ekonomiky-3-cast.html?ref=rssŽivot v divočine znalostnej ekonomiky (2. časť) (saloky)Nevyhnutnou podmienkou prežitia v znalostnej ekonomike je schopnosť zvládnuť zmenu. Ale nie všetko sa mení. Niekedy zmeny bezmedzne akceptujeme, inokedy zmeny odmietame, niektoré zmeny veľmi zjednodušujeme, iné zmeny idú úplne nesprávnym smerom.Thu, 12 Sep 2013 16:41:53 +0200https://saloky.blog.sme.sk/c/337242/Zivot-v-divocine-znalostnej-ekonomiky-2-cast.html?ref=rssŽivot v divočine znalostnej ekonomiky (1. časť) (saloky)Začína sa to drinou. Životné potreby musia byť naplnené. Ale ako to potom pokračuje? Krátky pohľad na základy fungovania znalostnej ekonomiky.Tue, 10 Sep 2013 14:05:37 +0200https://saloky.blog.sme.sk/c/337082/Zivot-v-divocine-znalostnej-ekonomiky-1-cast.html?ref=rssKam kráča odvetvie informačných technológií? (saloky)Pod pojmom informačné technológie v súčasnosti chápeme použitie počítačovej techniky na uskladnenie, spracovanie, prenos a úpravu dát. Je to skutočne to, čo potrebujeme?Sun, 10 Mar 2013 13:26:17 +0100https://saloky.blog.sme.sk/c/322913/Kam-kraca-odvetvie-informacnych-technologii.html?ref=rssKonsolidácia databáz – ako na to? (saloky)Decentralizované prostredie nespĺňa požiadavky ľahkej manažovateľnosti, škálovateľnosti a nákladovej efektívnosti. Sťažuje optimalizáciu výdavkov na licencie. Konsolidácia vo všeobecnosti znamená spájanie jednotlivých častí do väčších celkov. V prípade databáz ide o migráciu z množstva menej výkonných serverov na menší počet výkonnejších serverov. Konsolidáciu by malo sprevádzať zníženie nákladov vďaka efektívnejšie využívaným hardvérovým zdrojom, štandardizácia a zjednodušenie správy infraštruktúry. K aktuálnym trendom patrí aj „zelené IT" zameriavajúce sa na redukciu spotreby energie v dátových centrách.Mon, 16 May 2011 09:20:41 +0200https://saloky.blog.sme.sk/c/265324/Konsolidacia-databaz-ako-na-to.html?ref=rssŠtandardizácia v oblasti cloud-computingu (saloky)Čo je to cloud? Na všeobecný pojem cloud computing sa pozerám z pohľadu IT administrátora vo firemnom prostredí. Chápem ho ako dynamické poskytovanie výpočtových zdrojov, ktoré nie sú viazané na špecifický hardvér alebo lokalitu. Zákazník cloudových služieb spravidla netuší, aké sú parametre infraštruktúry, ktorá službu poskytuje, ani akým spôsobom je dosiahnutá požadovaná kvalita služby. Definované sú len parametre v oblasti bezpečnosti, dostupnosti, kapacity, výpočtového výkonu, odolnosti voči výpadkom a podobne. Slovo „cloud" má vyjadrovať, že služba je prevádzkovaná na „nejasnej, zahmlenej" infraštruktúre, ktorá však spĺňa požadované parametre. Cloud infraštruktúry sa delia na základe typu poskytovanej služby a spôsobu jej prevádzkovania, bližšie informácie tu.Thu, 12 May 2011 08:26:50 +0200https://saloky.blog.sme.sk/c/264962/Standardizacia-v-oblasti-cloud-computingu.html?ref=rssEuroval a teória hier (saloky)Prečo sa polovica Európy skladá na dlh Grécka? Prečo Slovensko odmietlo pomoc Grécku? Prečo následne podporilo euroval? Ktoré faktory budú určujúce pre schválenie, respektíve odmietnutie nového eurovalu? Kto a za akých okolností bude z neho čerpať? Pokúsim sa hľadať odpoveď na tieto otázky prostredníctvom teórie hier - odvetvia aplikovanej matematiky. Teória skúma predpokladané a skutočné správanie sa subjektov, rovnako aj optimálne stratégie.Wed, 11 May 2011 17:58:02 +0200https://saloky.blog.sme.sk/c/264916/Euroval-a-teoria-hier.html?ref=rssIT katastrofy a ich prevencia (saloky)Vývoj softvéru je náročný proces, ktorý mnohokrát sprevádza prekročenie rozpočtových limitov, zmeny cieľov, slabá komunikácia a rastúca komplexnosť. Napriek snahe potlačiť tieto riziká, nedokážeme ich zatiaľ úplne vylúčiť. To občas vedie ku katastrofálnym výsledkom.Wed, 11 May 2011 16:45:59 +0200https://saloky.blog.sme.sk/c/264909/IT-katastrofy-a-ich-prevencia.html?ref=rss